All Posts in Category: QUY HOẠCH

Danh sách dự án nhà ở được phê duyệt phát triển tại TPHCM 2016-2020

Bài viết này chia sẻ Quyết định số 5087/QĐ-UBND và Quyết định 1757/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở tại Tp. Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016-2020. Tại đây khách hàng có thể theo dõi được danh sách các dự án mới tại TpHCM đã được UBNDTP phê duyệt phát triển. Văn bản…

Chi tiết