TIN TỨC

Bảo lãnh ngân hàng khi mua dự án hình thành trong tương lai

Bảo lãnh ngân hàng nhà ở hình thành trong tương lai người mua phải biết

Khi mua bất động sản là tài sản hình thành trong tương lai, 3 yếu tố pháp lý quan trọng nhất người mua không thể bỏ qua đó là.

  1. Dự án đã có giấy phép xây dựng chưa?
  2. Dự án đã được Sở xây dựng cho phép bán hay chưa?
  3. Ngân hàng đã bảo lãnh trong việc bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai hay chưa?

Hôm nay sotayduannhadat.com sẽ mổ sẻ thông tin xoay quanh vấn đề thứ 3. Mọi người xem bên dưới nhé!

Bảo lãnh ngân hàng là gì?

Khái niệm bảo lãnh ngân hàng được nói khá rõ trong

Luật bất động sản 2014

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 56, Luật Kinh doanh Bất động sản 2014, chủ đầu tư dự án bất động sản trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng. Việc bảo lãnh nói trên nhằm mục đích bảo đảm cho nghĩa vụ hoàn trả khoản tiền mà chủ đầu tư đã nhận ứng trước của bên mua thuê mua nhà dự án trong trường hợp chủ đầu tư vi phạm nghĩa vụ bàn giao nhà theo quy định tại hợp đồng bán, thuê mua nhà.

Thông tư 13/2017/TT-NHNN 

Theo quy định tại khoản 1, Điều 12, Thông tư 13/2017/TT-NHNN, bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai (sau đây gọi là bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai) là bảo lãnh ngân hàng, theo đó ngân hàng thương mại cam kết với bên mua, bên thuê mua (sau đây gọi là bên mua) về việc sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho chủ đầu tư khi đến thời hạn giao, nhận nhà ở đã cam kết nhưng chủ đầu tư không bàn giao nhà ở cho bên mua mà không hoàn lại hoặc hoàn lại không đầy đủ số tiền đã nhận ứng trước và các khoản tiền khác theo hợp đồng mua, thuê mua nhà ở đã ký kết cho bên mua; chủ đầu tư phải nhận nợ và hoàn trả cho ngân hàng thương mại.

Bảo lãnh ngân hàng khi mua dự án hình thành trong tương lai

Bảo lãnh ngân hàng khi mua dự án hình thành trong tương lai

 

Trình tự thực hiện bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai

Trình tự thực hiện bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai được quy định chi tiết tại Khoản 3, Điều 1, Thông tư 13/2017/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Điều 12 Thông tư 07/2015/TT-NHNN cụ thể như sau:

(i) Ngân hàng thương mại xem xét, thẩm định và quyết định cấp bảo lãnh cho chủ đầu tư căn cứ theo đề nghị của chủ đầu tư hoặc bên bảo lãnh đối ứng;

(ii) Ngân hàng thương mại và chủ đầu tư ký hợp đồng bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai; và sau đó

(iii) Ngân hàng thương mại phát hành cam kết bảo lãnh cho từng bên mua. Theo đó, nghĩa vụ bảo lãnh của Ngân hàng với các khách hàng mua căn hộ chỉ phát sinh khi Ngân hàng đã phát hành Thư bảo lãnh cho từng khách hàng mua căn hộ riêng lẻ thuộc dự án.

Danh sách Ngân hàng thương mại đủ điều kiện bảo lãnh dự án nhà ở hình thành trong tương lai tại Việt Nam

Ngân hàng đủ năng lực để thực hiện phát hành bảo lãnh phải đáp ứng 2 tiêu chí:

  1. Trong giấy phép thành lập và hoạt động hoặc tại văn bản sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập và hoạt động có quy định nội dung hoạt động bảo lãnh ngân hàng
  2. Không bị cấm thực hiện bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai trong giai đoạn bị kiểm soát đặc biệt.
STT Tên Ngân Hàng Thương Mại
1  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam
2  Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
3  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
4  Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
5  Ngân hàng TMCP An Bình
6  Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
7  Ngân hàng TMCP Á Châu
8  Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex
9  Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
10  Ngân hàng TMCP Sài Gòn
11  Ngân hàng TMCP Tiên Phong
12  Ngân hàng TMCP Việt Á
13  Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín
14  Ngân hàng TMCP Bảo Việt
15  Ngân hàng TMCP Bản Việt
16  Ngân hàng TMCP Quân đội
17  Ngân hàng TMCP Phát triển TP.Hồ Chí Minh
18  Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng
19  Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
20  Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam
21  Ngân hàng TMCP Đông Nam Á
22  Ngân hàng TMCP Quốc Dân
23  Ngân hàng TMCP Bắc Á
24  Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội
25  Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín
26  Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam
27  Ngân hàng TMCP Phương Đông
28  Ngân hàng TMCP Nam Á
29  Ngân hàng TMCP Kiên Long
30  Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam
31  Ngân hàng TMCP Sài gòn Công thương
32  Ngân hàng TMCP MTV ANZ Việt Nam
33  Ngân hàng TMCP MTV Hong Leong Việt Nam
34  Ngân hàng TMCP MTV HSBC Việt Nam
35  Ngân hàng TMCP MTV Shinhan Việt Nam
36  Ngân hàng TMCP MTV Standard Chartered Việt Nam
37  Ngân hàng TMCP MTV Woori Việt Nam
38  Ngân hàng TMCP MTV CIMB Việt Nam
39  Ngân hàng TMCP MTV UOB Việt Nam
40  Ngân hàng TMCP MTV Public Việt Nam
41 Ngân hàng TMCP Indovina
42 Ngân hàng liên doanh Việt – Nga

Danh sách này dựa theo Thông tư 13/2017/TT-NHNN

 

Từ khóa:


Chia sẻ

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *